Als zorginstelling zit je goed bij Stichting Veste

Onze ontstaansgeschiedenis ligt in de zorg.
Stichting Veste is gespecialiseerd in het beheren en verhuren van woonruimten voor bijzondere doelgroepen. Dit zijn verschillende woonvormen van volledig zelfstandig tot begeleid wonen. Wij werken nauw samen met organisaties die wonen en zorg combineren.

Wij zijn er voor zorginstellingen

Een samenwerking met Stichting Veste kan een belangrijke stap zijn in de ontwikkeling van de zorgverlener. Deze kan zich richten op de kerntaak in een efficiënte organisatie waarbij eenheid in kwaliteit, ondersteuning en financiën wordt gebracht.

Stichting Veste kan de taken van de zorgverlener overnemen op het gebied van verhuur, beheer en vastgoedontwikkeling. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de eisen en ontwikkelingen vanuit de WMO en wet langdurige zorg (WLZ). Daarnaast valt ook een grote efficiency slag te maken in het afstemmen en betaalbaar houden van het wonen, beheer en ontwikkeling van de woonbehoefte. Belangrijkste doelstelling hierin is het terugdringen van leegstand, flexibiliteit in verhuur en huurvormen, betaalbaarheid huur en servicekosten, efficiënt incassobeleid, administratief beheer en vastgoedontwikkeling. Hierin werken we zeer nauw samen met de zorgverlener in de overname en beheer van al haar locaties en eenheden.