Stichting Veste maakt wonen voor bijzondere doelgroepen mogelijk

Stichting Veste maakt wonen voor bijzondere doelgroepen mogelijk. Onze kerntaken bestaan uit het beheren en verhuren van woonruimte voor uiteenlopende doelgroepen met een zorgvraag. Hierin is flexibiliteit en maatwerk het uitgangspunt. Stichting Veste werkt nauw samen met de zorgorganisatie die wonen en zorg wil combineren in verschillende vormen van ambulante zorg tot beschermd wonen. Stichting Veste gaat er vanuit dat ook de verhuur en zorg continu mee kunnen groeien in de ontwikkeling van cliƫnten en bewoners. Wij streven naar een heterogene groep van bewoning als reflectie op de maatschappij. Daarin is flexibiliteit en samenwerking noodzakelijk met uiteenlopende partners en partijen.

Wonen mogelijk
maken voor iedereen

Goede ondersteuning
voor zorginstellingen

Uitgebreide beheermogelijkheden
voor verhuurders

Wat kan Stichting Veste betekenen voor u?

Stichting Veste is een betrouwbare partner bij een ieder die te maken heeft met de koppeling tussen zorg en wonen. Zo ondersteunen wij zorginstellingen bij alle huisvestingstaken, verhuurders bij het bewerkstelligen van een verantwoorde invulling van hun vastgoed en bieden we woningzoekenden binnen een kwetsbare doelgroep mogelijkheden op de huurmarkt.